آدرس شرکت جهت مصاحبه حضوری

کرمان ، چهارراه ولی عصر(باغملی)‌، پاساژ اطلس طبقه چهارم واحد ۵۰۲

تاریخ روز های مصاحبه

شنبه : ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
یک شنبه : ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
دو شنبه : ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
سه شنبه :۱۳۹۸/۰۵/۱۵
چهار شنبه : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶