لیست پذیرفتگان دوره آزمایشی باشگاه

لطفا مدارک زیر را جهت تشکیل پرونده از 26 لغایت 28مرداد ماه 98 به شرکت ارائه دهید.
1-اصل و کپی شناسنامه یا کارت ملی
2-یک قطعه عکس 3*4
3-اصل و کپی مدارک پیوست شده

نکته مهم

از بین افرادی که برای دوره آزمایشی دعوت شده اند
۲۵ نفر به استخدام باشگاه در می آيند.